تماس با ما

جهت ارسال درخواست ها و مشکلات خود می توانید بصورت ۲۴ ساعته
از طریق سیستم تیکتینگ یاپشتیبانی استفاده نموده و با تیم جی سون در تماس باشید .